INFORMACJE PROGRAM REGULAMIN REJESTRACJA ZGŁOSZENIA WYNIKI ZDJĘCIA

Regulamin - XI KONKURS UMIEJĘTNOŚCI LEŚNYCH im. Wacława Jatczaka

 1. Cele konkursu:
  1. współzawodnictwo uczniów szkół leśnych i przedstawicieli zakładów pracy,
  2. promocja leśnictwa i zawodów leśnych,
  3. promocja BHP
 2. Termin i miejsce: Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, 07-08.03.2019 r.
 3. Uczestnicy: uczniowie ZSL w Rucianem-Nidzie, innych szkół leśnych, pracownicy nadleśnictw, pracownicy zakładów usług leśnych, straży pożarnej. Uczestnicy muszą posiadać przeszkolenie w zakresie kursu pilarza oraz powinni posiadać prawo jazdy kategorii B lub T.
 4. Rywalizacja odbywa się w klasyfikacji indywidualnej w zakresie:
  1. posługiwania się pilarką – 5 konkurencji,
  2. umiejętności wchodzących w skład Biegu Leśnika – 14 konkurencji.
 5. Konkurencje odbywają się w ciągu dwóch dni, zgodnie z ustalonym programem:
  1. dzień pierwszy: konkurencje z pilarką,
  2. dzień drugi: konkurencje z Biegu Leśnika.
   Regulamin oraz szczegółowe omówienie konkurencji Biegu Leśnika znajduje się TUTAJ, natomiast konkurencji z pilarką jest zamieszczone w REGULAMINIE ZAWODÓW DRWALI.
 6. Sędziowanie: do każdej konkurencji organizator powołuje sędziów, reprezentujących instytucje zewnętrzne – nadleśnictwa, ratownictwo medyczne, policję.
 7. Wyniki zawodów ogłasza się w kategoriach:
  1. praca pilarką (w każdej konkurencji i łącznie - miejsca: I, II, III)
  2. Bieg Leśnika - miejsca: I, II, III,
  3. łącznie (suma a plus b) – miejsca: I, II, III.
 8. Uczestnicy powinni stawić się w przeddzień zawodów, ponieważ odbędzie się odprawa techniczna. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponoszą uczestnicy.
 9. Organizator dopuszcza zmiany w regulaminie jednak nie później niż w dniu 01.03.2019r.; o zmianach uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym komunikatem na stronie zawodów.
 10. Informacje:
  Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
  ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida
  tel./fax: +87 4231128
  www.zsl.org.pl
  e-mail: zsdilsz@wp.pl

Sędzia główny: Krzysztof Baszak (Nadleśnictwo Spychowo), tel. 602 314 743