INFORMACJE PROGRAM REGULAMIN REJESTRACJA ZGŁOSZENIA WYNIKI ZDJĘCIA

Regulamin - XIII KONKURS UMIEJĘTNOŚCI LEŚNYCH im. Wacława Jatczaka

Regulaminy do pobrania
REGULAMIN OGÓLNY XIII KUL
REGULAMIN BIEGU LEŚNIKA
REGULAMIN ZAWODÓW DRWALI (zgodny z IALC)

 1. Cele konkursu:
  1. współzawodnictwo uczniów szkół leśnych i przedstawicieli zakładów pracy,
  2. promocja leśnictwa i zawodów leśnych,
  3. promocja BHP
 2. Termin i miejsce: Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, 10-11.06.2021 r.
 3. Uczestnicy: uczniowie ZSL w Rucianem-Nidzie, innych szkół leśnych, pracownicy nadleśnictw, pracownicy zakładów usług leśnych, straży pożarnej. Uczestnicy muszą posiadać przeszkolenie oraz stosowne uprawnienia w zakresie kursu pilarza.
 4. Opłata startowa (tylko kategoria OPEN): 100 zł od uczestnika
 5. Rywalizacja odbywa się w klasyfikacji indywidualnej w zakresie:
  1. posługiwania się pilarką – 5 konkurencji,
  2. umiejętności wchodzących w skład Biegu Leśnika.
 6. Konkurencje odbywają się w ciągu dwóch dni, zgodnie z ustalonym programem:
  1. Dzień pierwszy - konkurencje ścinki drzew, konkurencje Biegu Leśnika
  2. Dzień drugi - konkurencje z pilarką, konkurencja Biegu Leśnika
 7. Sędziowanie: do każdej konkurencji organizator powołuje sędziów, reprezentujących instytucje zewnętrzne – nadleśnictwa, ratownictwo medyczne.
 8. Wyniki zawodów ogłasza się w kategoriach:
  1. praca pilarką (w każdej konkurencji i łącznie - miejsca: I, II, III)
  2. Bieg Leśnika - miejsca: I, II, III,
  3. łącznie (suma a plus b) – miejsca: I, II, III.
 9. Uczestnicy powinni stawić się w przeddzień zawodów, ponieważ odbędzie się odprawa techniczna. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponoszą uczestnicy.
 10. Organizator dopuszcza zmiany w regulaminie jednak nie później niż w dniu 07.06.2021r.; o zmianach uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym komunikatem na stronie zawodów.
 11. Informacje:
  Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
  ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida
  tel./fax: +87 4231128
  www.zsl.org.pl
  e-mail: zsdilsz@wp.pl

Sędzia główny: Krzysztof Baszak (Nadleśnictwo Spychowo), tel. 602 314 743
Kierownik zawodów: Grzegorz Kłosowski (Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie), tel. 518 676 504
Sędzia punktowy: Mateusz Pańkowski (Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie), tel. 693 489 019