INFORMACJE PROGRAM REGULAMIN REJESTRACJA ZGŁOSZENIA WYNIKI ZDJĘCIA

Formularz rejestracyjny został zamknięty.


Zgłoszenia przyjmowane będą do 07.06.2021 (poniedziałek). Po tym terminie formularz zostanie zamknięty.
Obowiązkowo należy wypełnić pola Imię, Nazwisko, Kategoria i Zakład pracy/firma/szkoła.
Startujący indywidualnie proszeni są o wpis "indywidualnie" w polu Szkoła/Firma. Jeśli pole to pozostanie nieuzupełnione, to zgłoszenie uznane będzie jako indywidualne.
Uzupełnienie pól Telefon lub adres E-mail usprawni ewentualny kontakt ze strony organizatora.
Prosimy sprawdzić, czy zgłoszenie pojawiło się na liście zgłoszeń.