INFORMACJE PROGRAM REGULAMIN REJESTRACJA ZGŁOSZENIA WYNIKI ZDJĘCIA

Formularz rejestracyjny - XI KONKURS UMIEJĘTNOŚCI LEŚNYCH im. Wacława Jatczaka

Formularz został zamknięty. Rejestracja zakończona.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 04.03.2019r. Po tym terminie formularz zostanie zamknięty.
Obowiązkowo należy wypełnić pola Imię, Nazwisko, Kategoria i Szkoła/Firma.
Startujący indywidualnie proszeni są o wpis "indywidualnie" w polu Szkoła/Firma. Jeśli pole to pozostanie nieuzupełnione, to zgłoszenie uznane będzie jako indywidualne.
Uzupełnienie pól Telefon lub adres E-mail usprawni ewentualny kontakt ze strony organizatora.
Prosimy sprawdzić, czy zgłoszenie pojawiło się na liście zgłoszeń.